Ενέργειες Διάχυσης

Συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια

  • 3rd Virtual Edition of POLYMERS, PLASTICS AND COMPOSITES (VirtualPolymers-21)

S. Papadaki, M. Panagiotopoulou, I. Thanassoulia, M. Krokida: «Quality characterization of advanced polymeric soil cover films in hydroponic crops for ecofriendly plant protection», May 11th 2021, London


  • 8th International Conference on Sustainable Solid Waste Management

S. Papadaki, M. Panagiotopoulou, T. Missirli, M. Krokida «Exploring the valorisation potential of Tomato cultivation by-products under the frame of Circular Economy», 23-25 JUNE 2021, Thessaloniki.


  • 1st International Online Conference on Agriculture - Advances in Agricultural Science and Technology

S. Papadaki, M. Panagiotopoulou, P. Pekakis, I. Thanassoulia, M. Krokida, P. Symeonidou, «Innovative functional plastic films as cover of stone wool grow blocks and their effect on tomato hydroponic cultivation», 10-25 Feb 2022.  https://www.mdpi.com/2673-4583/10/1/56 


Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

  • M. Panagiotopoulou, S. Papadaki, T. Missirli, I. Thanassoulia & M. Krokida, «Exploring the Valorisation Potential of Tomato Cultivation By-Products in the Frame of Circular Economy», Waste and Biomass Valorization (IF: 3.449, Springer, 2022). https://doi.org/10.1007/s12649-022-01786-x  
  • S. Papadaki, M. Panagiotopoulou, P. Pekakis, I. Thanassoulia, M. Krokida, P. Symeonidou, «Innovative Functional Plastic Films as Cover for Stonewool Grow Blocks and Their Effect on Tomato Hydroponic Cultivation» (Chemistry Proceedings, MDPI, 2022). https://doi.org/10.3390/IOCAG2022-12328 
  • C. Tsouti, C. Papadaskalopoulou, A. Konsta, P. Andrikopoulos, M. Panagiotopoulou, S. Papadaki, C. Boukouvalas, M. Krokida, K. Valta, «Investigating the environmental benefits of novel films for the packaging of fresh tomatoes enriched with antimicrobial and antioxidant compounds through LCA», Sustainability (IF: 3.9, MDPI). https://doi.org/10.3390/su15107838 
  • I. Varvarigos, E. Skourtanioti, G. Letsos, E. Rizoudi, E. Makras, M. Panagiotopoulou, S. Papadaki, K. Valta, « Promoting Sustainable Fruit and Vegetable Biowaste Management and Industrial Symbiosis through an Innovative Web Platform», Waste (MDPI, 2023). https://doi.org/10.3390/waste1020032 
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε