Καινοτόμα Αγροτικά Φιλμ

Αξιοποίηση γεωργικών απορριμμάτων για την παραγωγή καινοτόμων πλαστικών υλικών υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας

AgriPlaCE 

Συνεργαζόμενοι φορείς

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ
ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ
ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ
ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε